Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014


Họ và tên : Nguyễn Thị Hoài Thương
Di động    : 01633726309
Email        : nguyenthuong121995@gmail.com
Facebook : boconganh
Năm sinh   : 1995
Quê quán   : Đại Lộc _Quảng Nam
Đại học       : Kinh Tế Đà Nẵng
Vị trí từng đảm nhận :thành viên đội 2 SM

  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top