Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

CÂU LẠC BỘ BICI SUPPORT


I.                   Nội dung hoạt động:
-          Tổ chức các buổi Offline chia sẻ giữa SP, khách mời và SS, SM
-          Hỗ trợ trực tiếp cho Thành viên của SS, SM theo phân công của Chủ nhiệm SP ở các mảng chính: Truyền thông và Tuyển dụng – Đào Tạo (Tham gia Phỏng vấn và Huấn luyện kỹ năng cho Thành viên SS, SM)
-          Liên lạc cựu thành viên và tập trung những đóng góp của cựu thành viên cho BiCi
-          Thực hiện các hoạt động riêng khác của SP
-          Tham gia các chương trình khác trong cộng đồng BiCi                                          
-          Điều hành học bổng BiCi (BiCi Scholarship)
Cơ cấu tổ chức của câu lạc bộ BiCi SP


BAN CHỦ NHIỆM SP:
Gồm 5 Thành viên: 1 Chủ nhiệm, 2 Phó Chủ nhiệm và 2 Ủy viên. Ban chủ nhiệm họp định kỳ mỗi tháng 1 lần vào Chủ nhật đầu tháng. Ban chủ nhiệm SP có trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của SP theo định hướng chung của Cộng đồng BiCi.
CHỦ NHIỆM SP: Là người chịu trách nhiệm cao nhất với các hoạt động của Câu lạc bộ SP. Là người có quyết định sau cùng với các kế hoạch của SP. Đại diện cho câu lạc bộ làm việc với các tổ chức, cá nhân khác. Báo cáo trực tiếp cho Ban điều hành, chịu trách nhiệm trước Ban điều hành, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ SP.
PHÓ CHỦ NHIỆM SP1: Là người đại diện cho Chủ nhiệm SP khi Chủ nhiệm SP vắng mặt, hoặc các nhiệm vụ được Chủ nhiệm SP ủy quyền.
Là người chịu trách nhiệm về các hoạt động truyền thông của câu lạc bộ SP và toàn cộng đồng BiCi, bao gồm: truyền thông bằng hình ảnh, truyền thông bằng video, clip; là người phụ trách Kênh Ngố TV – BiCi’ers TV dưới sự chỉ đạo của ban điều hành và Chủ nhiệm SP.
PHÓ CHỦ NHIỆM SP2: Là người đại diện cho Chủ nhiệm SP khi Chủ nhiệm SP, Phó chủ nhiệm SP1 vắng mặt, hoặc trong các nhiệm vụ được Chủ nhiệm SP ủy quyền.
Là người chịu trách nhiệm về các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, diễn đàn, hội thảo của cộng đồng BiCi dưới sự chỉ đạo của ban điều hành và Chủ nhiệm SP.
          ỦY VIÊN BAN CHỦ NHIỆM SP: Là những người hỗ trợ, tham vấn trực tiếp cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm SP trong các kế hoạch mà ban chủ nhiệm đưa ra; thực hiện các công việc theo chức năng do Chủ nhiệm SP chỉ định.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘI TRỰC THUỘC:
          ĐỘI TRUYỀN THÔNG: Hỗ trợ SM, SS cũng như thực hiện nhiệm vụ của SP, cộng đồng BiCi trong việc đưa các hình ảnh hoạt động có ý nghĩa tới đông đảo cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động:
-         Chụp hình các buổi sinh hoạt, chọn lọc, chỉnh sửa, đăng tải lên Website, Facebook…
-         Lên kịch bản, thực hiện và truyền tải nội dung của NGỐ TV – BiCi’ers TV.
NGỐ TV sẽ bao gồm các nội dung: Đời sống , sinh hoạt của BiCi’ers;  hoạt động cộng đồng của BiCi’ers; trailer truyền thông trước các chương trình của cộng đồng BiCi; tổng kết các chương trình của cộng đồng BiCi; hoạt động kinh doanh của cộng đồng BiCi;…
          ĐỘI TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO:
-         Hỗ trợ tuyển dụng thành viên SS, SM qua việc tham gia phỏng vấn, đánh giá lựa chọn các ứng viên.
-         Tham gia các buổi giao lưu với thành viên nhằm chia sẻ kinh nghiệp thực tế của một người đi trước.
-         Tạo ra các buổi Hội thảo, Huấn luyện các kỹ năng cho thành viên.

CÁC ĐỘI HỖ TRỢ TRỰC TIẾP:
-         Thành viên còn hoạt động thương xuyên sẽ được chia thành các Đội hỗ trợ trực tiếp cho SS, SM. Theo đó, các thành viên SP có thể tham gia trực tiếp các chương trình của SM, SS; sinh hoạt chung với các thành viên thuộc các đội của SS, SM cụ thể.


          
CÂU LẠC BỘ BICI SUPPORT
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top