Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM CỦA CỘNG ĐỒNG BICI


STT
Hoạt động
T9
T
10
T11
T12
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

BICI COMMUNITY
1
Tuyển Thành viên
SP
SPSP
SP

2
Trăng Vàng (Trẻ em nghèo)
SS3
Én Chao Xuân (Người già neo đơn)
SS4
Quốc tế thiếu nhi (Trẻ em mồ côi)

SS


5
Thư viện vùng cao

SS
SS
SS
6
Ngày hội kinh doanh BiCiSM
SM


BICI SALES AND MARKETING
1
BiCi Tập sự (TV mới)

SM
SMSM
SM
2
Nhân viên Kinh doanh & Marketing BiCi Center
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

BICI SOFT SKILL
1
Bán bút
SS2
Bán hoa

SS
SSSS

3
Vườn rau BiCiSS
SS
SS
SS
SS
SS


BICI SUPPORT
1
Training BiCi Tập sự

SP
SPSP
SP
2
Diễn đàn chia sẻ đam mêSP
SP3
Giao lưu
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP


no image
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top