Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Tiêu chí BiCier tiêu biểu

            Thành viên Tiêu biểu của từng kỳ (Tuần/ Tháng/ Quý/ Năm) được đánh giá dựa trên các tiêu chí:
-          Lợi nhuận mang về cho Câu lạc bộ
-          Mức độ tích cực trong các chương trình của Câu lạc bộ
-          Đóng góp xây dựng Câu lạc bộ tốt hơn
-          Đạt giải trong các Cuộc thi trong và ngoài Câu lạc bộ

-          Những đánh giá khác từ Ban chủ nhiệm
Tất cả sẽ được quy về điểm tích lũy của thành viên trong từng kỳ đó.

                                               BAN CHỦ NHIỆM BICI
no image
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top