Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Nội quy BiCi

I. ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN MỚI GIA NHẬP:
1. Thành viên đăng ký BICI GROUP là tự nguyện và chịu sự phân bổ về nhân sự của Đội nhân sự dưới quyết định của Đội trưởng Nhân sự.
2. Khai đầy đủ thông tin về các mục: Họ và tên, Điện thoại liên lạc, Email.
3. Tham gia đầy đủ ở Facegroup: http://facebook.com/groups/bonchen và website: http://BiCi.Vn
4. Tiến hành mua đồng phục khi có đề xuất của Ban Đại Diện BCG. Nạp lệ phí nhóm (nếu có) do Phó BCG phụ trách Kinh doanh yêu cầu.
Nếu không tiến hành các mục trên sẽ ngay lập tức tước quyền thành viên nhóm.
II. ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BCG:
1. Làm việc đúng giờ giấc. Vắng mặt phải báo trước ½ thời gian kể từ lúc Thông báo chính thức đến lúc chương trình được thực hiện, hoặc theo yêu cầu của người ra thông báo.
2. Tự chịu trách nhiệm về tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân trong khi tham gia các chương trình của nhóm.
3. Không vắng quá 3 buổi Offline hoặc chương trình Từ thiện, Kinh doanh kế tiếp nhau.
4. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Chịu sự phân bổ lại nhân sự của Đội trưởng Nhân sự.
5. Đóng góp lệ phí nhóm theo thống nhất chung.
6. Không gây mất đoàn kết nội bộ nhóm. Không thực hiện các hoạt động riêng rẻ khi tham gia các chương trình của nhóm. Không gây gỗ với người ngoài nhóm khi tham gia chương trình nhóm.
7. Ý thức về Danh dự nhóm. Không bôi nhọ danh dự nhóm. Không lấy danh nghĩa nhóm để thực hiện hành vi trục lợi cho cá nhân hay cho người ngoài nhóm không nằm trong mục tiêu chung của nhóm.
Nếu vi phạm các điều mục trên sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Đại Diện với các mức từ Cảnh cáo, phạt quỹ đen, cho đến Tước quyền thành viên.
III. ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN
1. Tuân thủ theo sự điều phối của Đội Nhân sự.
2. Hợp tác với nhã ý. Không bôi nhọ danh dự BCG.
3. Nạp lệ phí theo Đề xuất trước các chương trình (nếu có).
4. Không được có quyền quyết định trong các vấn đề của nhóm.
5. Không mang hình ảnh hoạt động nhóm vào mục đích truyền thông, cỗ vũ các nội dung vi phạm pháp luật.
6. Không tiết lộ những thông tin, kế hoạch của nhóm cho các nhóm có hoạt động tương tự.
Nếu vi phạm một trong các điều khoản trên tùy mức độ sẽ bị mất tư cách Cộng tác viên tạm thời hoặc vĩnh viễn.
no image
  • Facebook Comments
  • Blogger Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Top